Circuit Training

Home | Circuit Training
Circuit Training

Η πιο τέλεια μηχανή είναι το ανθρώπινο σώμα. Έτσι λοιπόν, βασιζόμαστε στην λειτουργική κίνηση και στην επιβάρυνση του σώματος με ειδικό εξοπλισμό, Dumbbells, Kendelbells, Swiss balls, TRX και Bands, για να κάνει το πρόγραμμα διασκεδαστικό και πιό αποτελεσματικό!